Nu-i sărac cel ce nu are tată şi mamă, ci cel care n-are învătătură
 
Proverb românesc

 

   "Toată viaţa este şcoală"
         (J.A.Comenius)

 

schoolroom.gif


Dacă toţi editorii ar fi fost ca Miron Neagu, dacă ei ar fi avut aceeaşi generozitate şi întelegere fată de sensibilitatea creatorilor, Mozart nu ar fi murit la 36 de ani, Shakespeare n-ar fi încetat să scrie tragedii la 49 de ani şi Eminescu n-ar fi fost silit să cerşească sinecure de la mai marii zilei.

(George Sbârcea)


        Scoala Gimnazială "Miron Neagu" este o școală cu tradiție în oraș, fiind situată în centrul orașului medieval. Purtând numele fondatorului primei edituri românești din Ardeal, școala își propune, prin activitățile sale școlare și extrașcolare, să asigure un viitor elevilor școlii, șanse egale de afirmare și integrare socio-profesională, implicarea instituției în viața comunității prin realizarea unui parteneriat permanent școală- elevi-părinti-comunitate.

         Scoala Gimnaziala "Miron Neagu" are următoarele structuri: Scoala Gimnazială "Nicolae Iorga", Scoala Primară "Dealul Viilor", Grădiniță cu Program Normal Nr. 4, Scoala de Muzică. 

         Profesorii încadrați în unitate sunt cadre didactice cu experiență, flexibile, majoritatea titulare și având Gradul Didactic I.

Consiliul profesoral 2023-2024

Declaratii de avere si interese

2024

2023

2022Situl este in curs de actualizare