Nu-i sărac cel ce nu are tată şi mamă, ci cel care n-are învătătură
 
Proverb românesc

 

   "Toată viaţa este şcoală"
         (J.A.Comenius)

 

index_r3_c3.gif


Dacă toţi editorii ar fi fost ca Miron Neagu, dacă ei ar fi avut aceeaşi generozitate şi întelegere fată de sensibilitatea creatorilor, Mozart nu ar fi murit la 36 de ani, Shakespeare n-ar fi încetat să scrie tragedii la 49 de ani şi Eminescu n-ar fi fost silit să cerşească sinecure de la mai marii zilei.

(George Sbârcea)


La Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara a avut loc în data de 21.05.2019 a doua dezbatere privind materialul ”Educația ne unește” . Aceasta s-a desfășurat conform planificării comunicate.

 La această dezbatere au participat pe langa cadrele didactice din școală si reprezentanti ai consiliului local si reprezentanti ai parintilor care fac parte din consiliul de administratie. Cei prezenți au avut la dispoziție materialul integral al viziunii cu titlul ”Educația ne unește”.

Principalele noutăți ale viziunii au fost relatate într-o prezentare PPT.

Au fost dezbătute temele propuse, invitații prezentând aspecte pozitive, limite și recomandări care au fost consemnate în procesul verbal.Situl este in curs de actualizare