Nu-i sărac cel ce nu are tată şi mamă, ci cel care n-are învătătură
 
Proverb românesc

 

   "Toată viaţa este şcoală"
         (J.A.Comenius)

 

sports_hall.jpg


Dacă toţi editorii ar fi fost ca Miron Neagu, dacă ei ar fi avut aceeaşi generozitate şi întelegere fată de sensibilitatea creatorilor, Mozart nu ar fi murit la 36 de ani, Shakespeare n-ar fi încetat să scrie tragedii la 49 de ani şi Eminescu n-ar fi fost silit să cerşească sinecure de la mai marii zilei.

(George Sbârcea)


 

Oferta educațională 2023-2024

Oferta educaţională:

 • Studierea intensivă a limbii engleze încă din clasa I
 • Studierea informaticii începând din clasa a III-a
 • Dans clasic şi modern, clasele I-II
 • Posibilitatea studierii unui instrument muzical.
 • Oportunitatea de a face parte din fanfara municipală
 • Program suplimentar gratuit "Învaţă cum să înveţi"
 • Ore de logopedie
 • Orientare şcolară şi profesională coordonată de psihologul şcolar
 • Promovarea copiilor talentaţi prin activităţi suplimentare la cererea părinţilor( sport, pictură, muzică, literatură, limbi străine, etc.)
 • Asistenţă medicală şi stomatologică
 • Colaborare cu fundaţii şi centre de întrajutorare
 • Dotarea modernă a sălilor de clasă şi a cabinetelor
 • Majoritatea cadrelor didactice titulare, cu gradul didactic I
 • Oportunitatea de a activa în echipa de teatru, sau în redacţia revistei şcolii.

Resurse materiale :

 • 16 săli de clasă  şi cabinete:
 • cabinet de informatică
 • cabinet de matematică
 • cabinet de istorie-geografie
 • cabinet de limba romană
 • cabinete AEL
 • 2 săli de sport     
 • cabinet medical şcolar
 • cabinet stomatologic şcolar
 • grupuri sanitare modernizate

Dotări cu aparatură:  
     40 calculatoare
     5 imprimante
     1 laptop
     2 videoproiectoare
     2 ecrane de proiecţie
     1 scanner
     1 aparat de înfoliat
     1 aparat de spiralat
     2 faxuri
     3 aparate multifuncţionale(fax, xerox)
     3 CD player cu MP3
     1 radiocasetofon 


 

 

 Situl este in curs de actualizare